Правила перетину кордону громадянами України

ПОСТАНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 932
“21. Перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку, здійснюється лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), піклувальників (далі – батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними.

22. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у супроводі осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;
3) у разі пред’явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;
рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
23. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.”.

 

Авіапереліт
Реєстрація пасажирів починається за дві години до вильоту та закінчується за сорок хвилин до вильоту. У разі запізнення пасажира на реєстрацію, йому буде відмовлено у посадці.

Перевізник може відмовити у посадці:

якщо це необхідно для гарантування безпеки та здоров’я пасажирів;
у зв’язку з відмовою пасажира виконувати правила, інструкції, та вказівки Перевізника;
у зв’язку з хворобою пасажира, якщо його стан здоров’я створює небезпеку для самого хворого та оточуючих його людей;
особам,які створюють небезпеку або можуть завдати шкоди іншим особам чи їх власності;
пасажиру, який перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
Без обкладання податком на територію України можна ввозити товару до 300 євро на особу.
Норми перевезення багажу
Дозволена вага багажу – до 20 кг на одну особу (1 ЧЕМОДАН – НЕ БІЛЬШЕ 20 КГ), ручна поклажа – до 5 кг (кожний наднормовий кілограм багажу – 5$).

Правила перевезення рідин у ручній поклажі (введено 06 листопада 2006 року).

У пунктах контролю безпеки проводиться перевірка речей, що проносять у салон, рідин та інших заборонених предметів.

У ручній поклажі заборонено перевозити рідини.

Рідинами вважаються:

парфуми;
пінка для гоління;
дезодоранти;
гелі;
спреї;
шампуні;
лосьйони;
креми;
пасти, в тому числі зубна паста;
масла;
фарби;
туші;
напої;
супи;
сиропи і т.д.
Пасажиру не слід включати в багаж такі речі:

товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров’я пасажирів, безпеки польоту чи власності перевізника або інших пасажирів при перевезенні, включаючи:

вибухонебезпечні стиснуті гази;
легкозаймисті матеріали;
отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини;
ламкі, крихкі речі і речі, які б’ються або швидко псуються;
гроші;
ключі;
коштовності;
електронне обладнання;
вироби з дорогоцінних металів та срібла;
технічну документацію;
ділові документи;
цінні папери;
цінні речі;
медикаменти;
медичну документацію;
паспорти та інші ідентифікаційні документи та зразки;
товари на предмети, перевезення яких заборонено застосованими законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
товари, які не є придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;
живих птахів та тварин;
вогнепальна збоя;
амуніція;
зброя, у тому числі антикварна вогнепальна та холодна зброя;
ріжучі та колючі предмети.

 

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
При настанні випадку, що може бути визнаний страховим, Застрахована особа негайно, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом 24 годин, повинна:
2.1. Звернутися до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) за телефоном, зазначеним в Договорі (Сертифікаті) та отримати інформацію щодо подальших дій.
2.2. Якщо Застрахованій особі необхідна екстрена медична допомога, а повідомити про це неможливо до початку її отримання, таке повідомлення передається Спеціалізованій службі Страховика (Асистансу) або Страховику відразу, як тільки це стане можливим, але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту отримання такої допомоги. Таке повідомлення може бути передане будь-якою особою, що діятиме від імені Застрахованої особи: її родичами, працівниками медичного закладу тощо. Неможливість повідомити Страховика та/або Спеціалізовану службу Страховика повинна бути підтверджена Застрахованою особою документально. При самостійній сплаті екстреної медичної допомоги вступають в дію умови п. 12.1.2. цих Умов.
2.3. Повідомити Спеціалізованій службі Страховика (Асистансу):

назву Страхової компанії, номер Ваучеру, що вказаний на Сертифікаті (Додаток 3 до Договору) та строк його дії;
прізвище та ім’я Застрахованої особи;
точне місцезнаходження Застрахованої особи, контактний телефон;
територію дії Договору;
розмір страхової суми;
опис того, що трапилось, та характер необхідної допомоги.
2.4. Після звернення до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) виконувати її рекомендації щодо своїх подальших дій.
2.5. Документально підтвердити строк свого перебування за межами країни постійного проживання.
2.6. Сприяти вживанню Страховиком або Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) необхідних заходів щодо визначення причин страхового випадку, розмірів понесених витрат.
2.7. Вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
2.8. Передати представнику Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) або Страховику невикористані авіа- або залізничні квитки в період їх чинності, а у разі неможливості це зробити за станом здоров’я – при першій нагоді.
2.9. Якщо Застрахована особа за узгодженням зі Страховиком сама сплатила вартість наданих медичних та інших послуг чи придбала медикаменти за виписаними довіреним лікарем Страховика або Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) рецептами, їй повертається витрачена сума на підставі наданих документів.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
(виплаті страхового відшкодування)
Підставою для відмови у страховій виплаті (виплаті страхового відшкодування) є:
3.1.Навмисні дії Застрахованої особи, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Вчинення Застрахованою особою, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
3.3. Подання Застрахованою особою свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку.
3.4. Отримання Застрахованою особою повного відшкодування витрат від особи, винної у їх заподіянні.
3.5. Несвоєчасне повідомлення Застрахованою особою про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
3.6. Невиконання Страхувальником своїх обов’язків, передбачених Договором.
3.7. Невиконання Застрахованою особою рекомендацій лікаря, що призвело до погіршення стану її здоров’я. 3.8. Отримання Застрахованою особою послуг, що належать до обмежень страхування та виключень із страхових випадків, зазначених у цих Умовах.
3.9. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

Словник туристичних термінів

Категорії готелей та місць розміщень

3***; 4****; 5***** Готелі категорії три, чотири та п’ять зірок
HV (Holiday Village) Клубний готель, який представляє собою комплекс бунгало
HV-1, HV-2 Клуби 1 та 2 категорії, які відрізняються набором послуг, що надаються безкоштовно
VILLA Вілла, окремий будинок VIP-рівня, який має переваги над іншими типами розміщення
BGLW (bungalo) Бунгало, окрема будівля, яка використовується для розміщення туристів, часто пропонується в тропічних і південних країнах
Cabana Будівля на пляжі або басейну, схоже на бунгало
Chalet Шале окремий будинок, як правило в горах, складається з 2-х і більше кімнат
Executive floor Один або декілька поверхів в готелі з більш високим рівнем обслуговування, а також додатковим набором послуг
New Building Нова будівля
MB (main building) Основна будівля

Позначення типів номерів

De Luxe Номера з підвищеним комфортом, з більшою площею ніж Superior
ROH Без уточнення розміщення
Superior Кімната більшого розміру ніж стандартна
Suite Номер покращеного планування і категорії (люкс)
Junior suite Номер покращеного планування (полулюкс)
Duplex Дворівневий номер
Apartment (APT) Номер з двома кімнатами та кухнею
1 BDRM Апартаменти з однією спальнею
2 BDRM Апартаменти з двома спальнями
Balcony Room Номер з балконом
Family room Сімейний номер, в який можна поселити від 4-х чоловік з великою площею.
Studio Однокімнатна квартира з невеликою суміщеною кухнею або однокімнатний номер, але більший стандартного
Honeymoon room Номер для молодят, з великим ліжком і додатковим презентом від готелю
Standart Стандартна кімната
Suite Executive Номер з двома спальнями
Suite Mini Номер покращеної категорії
Suite Senior Номер підвищеної комфортності, зазвичай двохкімнатний
Superior Chalet Шале підвищеної комфортності
Superior / Main Building Кімната великого розміру в головному приміщенні
Connected rooms Суміщенні номера, які мають між собою двері
King Suite «Королівський набір», має 2 спальні, гостьову та кімнату для переговорів, або робочий кабінет
Sitting area Зона для відпочинку – частина номера, де розміщені крісла, журнальний столик

 

 Типи розміщення

ADL (adult) Дорослий
Baby cot Дитяче ліжко для дітей 0-2 років
ВО (bed only) Розміщення без харчування
1 BDRM Апартаменти з однією спальнею
2 BDRM Апартаменти з двома спальнями
SGL (single) Одномісне розміщення
DBL (double) Двохмісне розміщення
TRPL (triple) Трьохмісне розміщення
TWIN Двохмісний номер з двома окремими ліжками
EXB (extra bed) Додаткове ліжко
Qdpl Чотирьохмісний номер
Tripl + 1CHD (2-6) Трьохмісний номер + дитина (2-6 років)
3ad + 1CHD (2-12) Трьохмісний номер + дитина (2-12 років)
3ad + 2ch (2-6) Трьохмісний номер + двоє дітей (2-6 років)
3ad + 2ch (2-12) (2-6) Трьохмісний номер + одна дитина (2-12 років), друга – (2-6 років)
3ad + 2ch (2-12) Трьохмісний номер + двоє дітей (2-12 років)
4ad + 1ch (2-5) Чотирьохмісний номер + дитина (2-5 років)
4ad + 1ch (6-12) Чотирьохмісний номер + дитина (6-12) лет
5ad П’ятимісний номер
Inf (infant) Дитина до двох років
Ch Мала дитина (2-6 років)
CH Дитина до 12 років
Sc Мала дитина + 1 дорослий
Dc Мала дитина + 2 дорослих
DBL + 2CHD (2-6) 2 дорослих + 2 дітей (2-6 років)
2ADL + 2CHD (2-6), (6-12) 2 дорослих + 2 дітей (одна дитина 2-6 років, друга – 6-12 років)
2ADL + 2CHD(6-12) 2 дорослих + 2 дітей (6-12 років)

Вид вигляду з номера

BV (Beach view) Вид на пляж
CV (City view) Вид на місто
DV (Dune view) Вид на піщані дюни
GV (Garden view) Вид на сад
LV (Land view) Вид на округи
MV (Mountain view) Вид на гори
OV (Ocean view) Вид на океан
PV (Pool view) Вид на басейн
RV (River view) Вид на річку
Sea Side view (SSV) Боковий вид на море
SF, FV(Sea Front, Front View) Прямий вид на море
SV (Sea view) Вид на море
VV (Valley view) Вид на долину
ROH (run of the house) Розміщення без уточнення типа номера и виду з вікна

Харчування

OB (bed only) / RO / AO Без харчування – тільки розміщення в готелі
BB (bed & breakfast) Сніданок – режим, який передбачає тільки сніданки в готелі проживання
HB (half board) Напівпансіон  – режим 2-х разового харчування в готелі. Напої за обідом та вечерею – платні
HB+ Розширений напівпансіон
FB (full board) Повний пансіон – режим 3-х разового харчування в готелі. Напої за обідом та вечерею – платні
FB+ Розширений повний пансіон з напоями місцевого виробництва під час їжі
Al, All inclusive Все включено, режим який включає 3-х разове харчування з напоями місцевого виробництва
max all inc Харчування на протязі дня, включено напої імпортного і місцевого виробництва та додаткові послуги
mini all inc Повний пансіон з напоями місцевого виробництва необмеженій кількості і не тільки при харчуванні
ultra all inc Харчування на протязі дня, включаючи напої імпортного виробництва, додаткові послуги
Ex all inc Розширений All inc
VIP all inc Аll inc для важливих персон
De Luxe All Inc Розширений All inc. Проживання в готелі
Continental breakfest Континентальний сніданок: кава, сік, булочка, масло, варення, сир, м’ясо
English breakfest Повний сніданок: сік, яєшня з беконом, масло, тости, кава або чай
MENU Харчування по меню – обмежене число блюд, як правило на вечері на вибір (салат овочевий або м’ясний, риба або м’ясо)
A-la carte Меню, в якому кожне блюдо вказано зі своєю окремою ціною